Twee nieuwe buurtinformatienetwerken in Berchem (video)

BERCHEM - In de raadzaal van het Berchemse districtshuis werd donderdag het officiële startschot gegeven voor de twee nieuwe buurtinformatienetwerken BIN Brilschans en BIN Roest d’Alkemadelaan. Een buurtinformatienetwerk of BIN is een structurele samenwerking waarin buurtbewoners en politie elkaar op de hoogte houden van wat er in de buurt gebeurt. "Dat is van ongelooflijk belang. Er is geen week die voorbij gaat of er wordt geen misdrijf voorkomen of opgehelderd omdat er een buurtinformatienetwerk alert was in onze stad," zei burgmeester Bart De Wever aan Berchem TV.

Een buurtinformatienetwerk zorgt voor meer sociale controle en een groter veiligheidsgevoel. "Er zijn heel wat mensen in Berchem die het belangrijk vinden dat er veiligheid is op hun straat. Dat ze zich veilig voelen in hun woonomgeving. Dat ze elkaar beter leren kennen. En daartoe draagt een buurtinformatienetwerk altijd bij," verduidelijkte districtsburgemeester Evi Van der Planken.

"Dank u"

Zowel burgemeester De Wever als districtsburgemeester Evi Van der Planken onderlijnden het engagement van de deelnemende buurtbewoners en dankten hen hiervoor. "Wij bedanken de mensen want zij tonen engagement. Zij willen zelf hun steentje bijdragen tot een veiligere buurt. En daar kunnen wij hen alleen maar voor bedanken als overheid," onderlijnde Van der Planken.

"Merci"

Burgmeester De Wever voegde er aan toe dat deze mensen er wel wat werk aan hebben en tegelijkertijd hun hele gemeenschap en hun hele buurt dienen. "Dus de mensen die daar een voetje voor vooruit steken, die verdienen eigenlijk minstens een merci!, " aldus De Wever. 

Image: 
Twee nieuwe buurtinformatienetwerken in Berchem BIN Brilschans en BIN Roest d’Alkemadelaan Berchem TV Bart De Wever Evi Van der Planken
Twee nieuwe buurtinformatienetwerken in Berchem BIN Brilschans en BIN Roest d’Alkemadelaan Berchem TV Bart De Wever Evi Van der Planken
Twee nieuwe buurtinformatienetwerken in Berchem BIN Brilschans en BIN Roest d’Alkemadelaan Berchem TV Bart De Wever Evi Van der Planken
Twee nieuwe buurtinformatienetwerken in Berchem BIN Brilschans en BIN Roest d’Alkemadelaan Berchem TV Bart De Wever Evi Van der Planken
Twee nieuwe buurtinformatienetwerken in Berchem BIN Brilschans en BIN Roest d’Alkemadelaan Berchem TV Bart De Wever Evi Van der Planken
Twee nieuwe buurtinformatienetwerken in Berchem BIN Brilschans en BIN Roest d’Alkemadelaan Berchem TV Bart De Wever Evi Van der Planken