Monumentale boom voor school en buurt (video)

BERCHEM - Het oudercomité van Basisschool ‘Het Hinkelpad’ en 7 verenigingen uit Berchem hebben aan de hoek van de Geluwestraat met de Zillebeeklaan een kunstwerk van 15 bij 30 meter gemaakt.

Monumentaal

Het is een monumentale boom met 31 unieke nestkasten, huisjes, een zwerm resthoutvogels, een kolonie insecten en een brijwerkjas. Aan dit ontwerp van de Berchemse kunstenares Eline Van Eerdenbrugh werd weken gewerkt.

Natuurspeelplaats

Het kunstwerk hangt nu aan een onafgewerkte zijgevel van de school. Op het braakliggende terrein ervoor komt binnen enkele maanden een nieuwe groene speelplek met fietsenstallingen voor de leerlingen en plaatselijke verenigingen. De zijmuur van het schoolgebouw wordt later geïsoleerd en bekleed.

Geschenk aan de buurt

“In afwachting van de definitieve afwerking van de muur benutten we deze beeldbepalende gevel voor een esthetische bijdrage aan ons dorpshart” zegt projectverantwoordelijke Stijn Bogaert. “Samen met alle kleuters & leerlingen, leden van OKRA, KSA Tarcidall, jeugdatelier Pagadderke en speelpleinwerking Kriebels hebben we een monumentale boom gebouwd waarin iedere inwoner en vereniging uit Groenenhoek zijn plaats heeft.”

Feestelijke inhuldiging

De boom wordt volgende week door de 700 leerlingen van de school samen met de 7 parrtnerverenigingen en een delegatie van de buren feestelijk ingehuldigd.

 

 

 

Image: 
Monumentale boom voor school en buurt in Berchem