Installatie van Berchemse districtsraad (video)

BERCHEM – Op 8 januari 2019 legden de 25 districtsraadsleden in Berchem hun eed af. Verder werden de nieuwe districtscollegeleden en de voorzitter van de districtsraad officieel verkozen. Met 13 raadsleden vormen N-VA, CD&V en Open Vld de komende 6 jaar de coalitie. sp.a-Groen, PVDA en Vlaams Belang voeren de oppositie met 12 raadsleden.

8 nieuwkomers 

Acht verkozenen zetelen voor het eerst in de Berchemse districtsraad. Het oudste raadslid is Jan Dedecker van N-VA met zijn 67 jaar. Het jongste raadslid, David Danssaert van PVDA, is 27 jaar.

Verkiezing districtscollegeleden en voorzitter districtsraad

Na de installatie van de districtsraad kozen de raadsleden zowel de districtscollegeleden als de voorzitter van de districtsraad. Lieselot Keymis (N-VA) werd herverkozen als voorzitter van de districtsraad. Na afloop werd de districtsraad tijdelijk geschorst, waardoor het districtscollege voor de eerste maal zitting kon houden. Daarbij legde het districtscollege onder meer de districtsburgemeester en de bevoegdheidsverdeling vast. Nadien werd de districtsraad opnieuw geopend om kennis te nemen van de genomen collegebeslissingen.

Districtscollege

Het nieuwe districtscollege wordt gevormd door districtsburgemeester Evi Van der Planken (N-VA) en districtsschepenen Bruno De Saegher (N-VA), Edwin De Cleyn (CD&V), Kris Gysels (Open Vld) en Janick Doré (N-VA). Het college zal instaan voor de dagelijkse werking van het districtsbestuur.

Image: 
Installatie van Berchemse districtsraad Berchem TV
Installatie van Berchemse districtsraad Berchem TV