Fruithoflaan krijgt fietspad op groene middenberm (video)

ANTWERPEN/BERCHEM – Met de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad in de middenberm van de Fruithoflaan wil de stad de veiligheid van de fietsers verbeteren. Tegelijkertijd moet het voor de zwakke weggebruikers ook veiliger worden om de Fruithoflaan over te steken. “Vandaag moet men steeds twee rijvakken kruisen voordat men veilig op de middenberm aankomt”, legt schepen Koen Kennis uit, “Ook wie wil parkeren op de clusterparkings in de middenberm, moet deze oversteek maken. Door de groene middenberm te verbreden aan de oversteekplaatsen, zal men in de toekomst slechts één rijvak moeten kruisen.” Tussen de kruispunten worden de bestaande rijvakken behouden. Zo hinderen bussen die stoppen het verkeer niet en kunnen de veiligheidsdiensten steeds passeren.

Districtenfietsroute

Het nieuwe fietspad sluit het bovenlokaal fietsroutenetwerk: het vervolledigt de districtenfietspaden in de Groenenborgerlaan/Ringlaan richting Deurne en sluit aan op de fietspaden op de Grotesteenweg. Daarnaast sluit het ook aan op de lokale fietspaden van de Oogststraat/Berchemboslaan. Voor een optimaal fietscomfort zijn er geen scherpe bochten en voorziet de stad in lage verlichting. Koen Kennis: “De stad zet zich volop in om het fietsnetwerk te sluiten. Met dit project werken we zowel een missing link als een zwakke schakel weg.”

Kruispunt Oogststraat/Berchemboslaan

Aan het lichtengeregelde kruispunt met de Oogststraat/Berchemboslaan blijven de rijstroken rechtdoor en linksaf behouden. Hier kunnen voetgangers en fietsers aan de lichten veilig oversteken.

Roderveldlaan/fiets-o-strade

Aan de kant van de spoorlijn/Roderveldlaan komt een volwaardige aansluiting met de fiets-o-strade Antwerpen-Mechelen. Het smalle fietspad langs de spoorlijn wordt bovendien verbreed tot de breedte van de fiets-o-strade.

De steenvlakte aan het kruispunt met de Roderveldlaan wordt opgebroken en heraangelegd met bomen en veilige oversteekplaatsen. Ook de aanzet van de Roderveldlaan krijgt een groene middenberm en meer parkeerplaatsen.

Groene middenberm herontdekt

Doordat de middenberm op verschillende plaatsen groter wordt, komt er zo’n 1500 m² groenberm bij met verschillende jonge bomen. Het fietspad wordt ingepast zonder bestaande waardevolle bomen te raken. In een volgende fase zal verder onderzocht worden hoe de enkele bomen die dicht bij of net op het fietspad staan, maximaal kunnen behouden worden. Enkele waardevolle bomen zullen extra in de schijnwerpers worden geplaatst met grondspots.

Woonomgeving en lokale handelskern

Met de ingrepen kan de Fruithoflaan haar functies als wijkverzamelweg en lokale winkelstraat blijven vervullen. Koen Kennis: “Met de aanpassingswerken verhogen we de leefbaarheid door te voorzien in een veilig fietspad, veilige oversteken en door de middenberm te vergroten en vergroenen. Ook de handelskern zal baat hebben bij het plan. Het aantal parkeerplaatsen en de vlotte doorstroming blijven immers behouden.”

De lokale handelaarsvereniging reageerde alvast positief. De aanleg van het nieuwe fietspad start in juni 2017.

Image: 
Fruithoflaan krijgt fietspad op groene middenberm