Doorstart voor failliete Gouden Gids? (video)

BERCHEM - De NV Truvo, uitgeefster van de Gouden Gids, legt de boeken neer. Dat werd dinsdagmiddag op een extra ondernemingsraad op de hoofdzetel aan de Uitbreidingstraat in Berchem aangekondigd.

Rode cijfers

Truvo kampt met grote concurrentie van internet en google en zit al negen jaar in de rode cijfers. Het bedrijf heeft 530 mensen in dienst.

Doorstart

Intussen zou een kandidaat-overnemer het failliete bedrijf willen doorstarten inclusief overname van minstens 220 Truvo-personeelsleden. De Antwerpse Rechtbank van Koophandel stelt vandaag een curator aan.

Image: 
Doorstart voor failliete Gouden Gids?