Buurtbewoners tekenen mee aan groenzone fietsostrade Saffierstraat (video)

BERCHEM - Zaterdagvoormiddag zaten bijna 100 buurtbewoners samen in school Het Hinkelpad in Berchem. Ze werkten daar samen aan een nieuwe invulling van de nieuwe groenzone in de Saffierstraat. Die wordt heringericht naar aanleiding van de aanleg van de fietsostrade F11. Het gaat om een groene strook van 17.346 vierkante meter over een lengte van 1,25 kilometer.

Buurt denkt mee

Luk Lemmens, gedeputeerde voor Mobiliteit van de provincie Antwerpen, noemde de opkomst voor het werkontbijt fantastisch. “We hebben met hen een participatief concept uitgewerkt om zoveel mogelijk groen en faciliteiten voor de buurt te voorzien. Daarover heb ik hier vandaag ongelooflijk goede ideeën gehoord.” zegt de gedeputeerde.

Toegankelijk voor iedereen

Op dit ogenblik is de groene zone langsheen de spoorwegberm in de Saffierstraat niet voor iedereen toegankelijk. Met de komst van de fietsostrade wil men dat veranderen.

Voorstellen

De buurtbewoners stelden onder meer voor om bomen, fietsenstallingen en buurtmoestuinen in de zone te voorzien. Ontwerpers gaan nu met deze voorstellen aan de slag. In het najaar legt het district Berchem de meer in detail uitgewerkte concepten opnieuw voor aan de bewoners.

Fietsostrade

De provincie Antwerpen bereidt samen met de lokale overheden de aanleg van de F11 voor. Dat is de fietsostrade tussen Antwerpen en Lier. “Met een totale afstand van 10 kilometer in een filegevoelige regio maakt deze fietsostrade van de fiets een volwaardig alternatief voor de wagen. De fietsostrade brengt fietsers op een half uurtje vlot en veilig van Lier naar Antwerpen”, legt Luk Lemmens, gedeputeerde voor Mobiliteit, uit.

Bruggen

De stad Antwerpen zal deze fietsostrade verder afwerken en met twee bruggen doortrekken tot op het plein van het station van Berchem en tot aan de nieuwe kantoorlocatie Post X.

Meer informatie over de fietsostrade is te vinden op de webpagina van de F11 op www.antwerpenfietsprovincie.be.

Image: 
Buurtbewoners tekenen mee aan groenzone fietsostrade Saffierstraat Berchem TV