Berchem krijgt fietsbrug van 3,3 miljoen euro (video)

BERCHEM - De nieuwe fietsbrug start op het hoogste punt van de Posthofbrug, loopt over de stationsparking, gaat verder in de spoorwegberm, steekt de Singel over en sluit aan op het fietsparkeergebouw van het station Antwerpen-Berchem. “De totale brug meet 270 meter. Waar ze niet in de spoorwegberm loopt, steunt ze op 7 stevige pilaren. De laatste pilaar, die op de middenberm van de Singel, plaatsen we nu in de rustige zomerperiode. Daarvoor moeten we in beide richtingen tijdelijk 1 rijstrook van de Singel afsluiten” legt Luk Lemmens, gedeputeerde voor Mobiliteit provincie Antwerpen uit. “De komende maanden verbreden we de spoorwegberm, bouwen we de 6 steunpilaren op de stationsparking en leggen we de brug stelselmatig aan. Ook het fietspad op de Posthofbrug nemen we onder handen. Zonder vertragingen fietsen we einde 2017 de nieuwe brug in.”

District is tevreden

De Schepen van Openbare Werken van het district Berchem Bruno De Saegher was aanwezig op het officiële startschot van de bouw van de fietsbrug. "Ik ben echt heel blij dat de werken van start zijn gegaan want hiermee zal dit zwarte verkeerspunt eindelijk veiliger worden." zegt hij. Met de nieuwe fietsbrug zullen fietsers van de fietsostrade F1 het drukke kruispunt met de Singel veilig en snel kunnen oversteken. Veilig omdat ze geen geen ander verkeer zullen kruisen en snel omdat ze niet meer moeten wachten aan de verkeerslichten.

Hinder

De voorbereidende werken van de eerste steunpilaar op de Singel zijn volop bezig. Omdat hiervoor één rijstrook afgesloten werd, ondervindt het kruispunt van de Posthoflei met de Singel tot in september verkeershinder. In het voorjaar van 2017 zal het kruispunt van de Singel en de Posthofbrug gedurende 1 weekend volledig afgesloten zijn. Dat is nodig om de veiligheid te garanderen bij het plaatsen van de fietsbrug over de Singel. Voetgangers, fietsers, bussen, auto’s, vrachtwagens, niemand kan dan het kruispunt oversteken. Wanneer dat precies gebeurt, is nog niet geweten. De timing is afhankelijk van het verloop van de werken en wordt afgestemd op de geplande evenementen in de binnenstad.

Financiering

De provincie Antwerpen deed het voorbereidende studiewerk van de fietsbrug en investeert 1.327.871 euro in de bouw ervan. De Vlaamse overheid geeft dezelfde steun aan het project (1.327.871 euro). “We willen meer mensen verleiden om ook in het woon-school- en woon-werkverkeer te kiezen voor de fiets. Met de nieuwe fietsbrug zal het fietsverkeer in en uit de stad alvast sneller, comfortabeler en veel veiliger verlopen." zegt Ben Weyts, Vlaams minister voor Mobiliteit. De stad Antwerpen draagt 663.935,50 euro bij om de bereikbaarheid van het station Antwerpen-Berchem te verbeteren. “Veilige en directe fietsroutes zijn essentieel om een stijgend fietsgebruik in goede banen te leiden. Een stevig uitgebouwd netwerk stimuleert deze evolutie. Met deze fietsbrug werken we opnieuw een missing link weg en bieden we een veilige en hoogkwalitatieve fietsroute aan. Bovendien optimaliseren we de knooppuntfunctie van Berchem-Station: men raakt vlot en veilig over de Singel, kan zijn fiets makkelijk in de stalling plaatsen en eventueel op trein, tram of bus springen.” legt Koen Kennis, schepen voor Mobiliteit van de stad Antwerpen uit.

Europa

Het EFRO-fonds steunt het project met 907.740,67 euro subsidies omdat ze belangrijk is voor de regionale en economische ontwikkeling. De fietsbrug zet namelijk meer mensen op de fiets voor functionele verplaatsingen. EFRO staat voor Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Meer informatie

Wil je meer weten over de nieuwe fietsbrug? Bezoek dan de infomarkt op donderdag 22 september van 15 tot 21 uur in de stationshal Antwerpen-Berchem. Je kunt met je vragen ook terecht bij Steunpunt Fiets provincie Antwerpen via fietsen@provincieantwerpen.be of 03 240 66 25.

 

Image: 
Berchem krijgt fietsbrug van 3,3 miljoen euro